ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

Ο Ε.Μ.Ο.Δ. ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων ελληνικών παραδοσιακών χορών

για το έτος 2019-2020.

Πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στην εικόνα που ακολουθεί.