ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 Ο Σύλλογος έχει εκδόσει με τη βοήθεια του ιστορικού ερευνητή κ. Κώστα Σπανού τρία βιβλία:

Ενθυμήσεις και επιγραφές από τη περιοχή της Δεσκάτης 1584-1914

Δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης

Πρακτικά Ιστορικής και Λαογραφικής Ημερίδας Δεσκάτης

Τα παραδοσιακά παιχνίδια της Δεσκάτης