ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η “Eφημερίδα της Δεσκάτης” αριθμεί εκατοντάδες φύλλα από το 1985 μέχρι και σήμερα.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ


Κείμενα, άρθρα και φωτογραφίες, μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας emodeskatis@gmail.com έως την 26η κάθε μήνα, ώστε να υπάρχει το εύλογο και κατάλληλο χρονικό περιθώριο από πλευράς συντακτικής επιτροπής και τυπογραφείου για την σύνταξη και το τύπωμα την εφημερίδας.

Κάθε κείμενο που αποστέλλεται πέραν της 26ης του μήνα θα καταχωρείται στο επόμενο φύλλο. Οι φωτογραφίες να είναι ευκρινείς και καθαρές και να αποστέλλονται ξεχωριστά από το κείμενο που συνοδεύουν σε μορφή jpeg. Ελπίζουμε στην κατανόηση και στην συνεργασία όλων διότι το στήσιμο και η έκδοση της εφημερίδας στηρίζεται σε καθαρά εθελοντική εργασία, η οποία όμως απαιτεί διάθεση χρόνου, ενέργειας και υπεύθυνότητας.

Χειρόγραφα και συνεργασίες που αποστέλλονται στην σύνταξη της Εφημερίδας, είτε δημοσιεύονται είτε όχι, δεν επιστρέφονται, παραμένουν στην διάθεση της συντακτικής επιτροπής. Τα κείμενα της εφημερίδας μπορούν να αναδημοσιευθούν υπό τον όρο να μνημονεύεται ότι προέρχονται από τα “Νέα της Δεσκάτης”.


Συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία για την συνδρομή στην εφημερίδα:

ΚΟΤΙΤΣΑΣ Βασίλης: 2462032778

ΔΑΡΑΡΑ Ελένη: 2462031772

Ετήσιες συνδρομές

Εσωτερικού

 25€/το χρόνο

Εξωτερικού

Αμερική & Αυστραλία: 70$/το χρόνο

Ευρώπη: 60€/το χρόνο

Οργανισμοί-Δήμοι:50 ευρώ/το χρόνο

Οι συνδρομητές των Αθηνών μπορούν να πληρώνουν την συνδρομή τους στο Λιζέκα Κων/νο, τηλ. 6944881707

 

Η συνδρομή σας μπορεί να αποστέλλεται και μέσω Εθνικής Τράπεζας

Κωδικός SWIFT τράπεζας

BIC ETHNGRAA

IBAN: GR0601102440000024454010117