ΙΣΤΟΡΙΑ

O Εξωραϊστικός Μορφωτικός Όμιλος Δεσκάτης (Ε.Μ.Ο.Δ) ιδρύθηκε από μια ομάδα εκπαιδευτικών και άλλων υπαλλήλων της Δεσκάτης στο τέλος της δεκαετίας του 1950. Πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ήταν ο γιατρός του Υγειονομικού Σταθμού της Δεσκάτης, αείμνηστος Αλέξανδρος Καλτσιούνης. Στόχος του ΕΜΟΔ ήταν να καλύψει την ανάγκη για συμπληρωματική μόρφωση στη σπουδάζοσα νεολαία της εποχής με την ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης, καθώς και η δημιουργία μιας πολιτιστικής κίνησης με ομιλίες, εκδρομές, διαλέξεις, κυρίως αγροκτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.

Οι ιδρυτές του ΕΜΟΔ εργάστηκαν με ζήλο και ενθουσιασμό και σύντομα η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο που λειτούργησαν πρόσφεραν πολύτιμη βοήθεια στους μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι κατέκλυζαν το αναγνωστήριο του ΕΜΟΔ και αναζητούσαν πληροφορίες από τα βιβλία του. Η βιβλιοθήκη του ΕΜΟΔ εμπλουτίστηκε με τη ΔΩΡΕΑ από το γρεβενιώτη πολιτικό(Υπουργό Βορείου Ελλάδος το 1964-65) αείμνηστο ΚΩΣΤΑ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ της προσωπικής του βιβλιοθήκης (1976-77). 

Στα χρόνια της χούντας ο ΕΜΟΔ μετονομάστηκε σε Μορφωτικό Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Επαρχίας Δεσκάτης(ΜΑΣΕΔ) με αλλαγή καταστατικού. Λίγα χρόνια μετά την πτώση της Δικτατορίας μετονομάστηκε σε Εξωραϊστικό Μορφωτικό Όμιλο Δεσκάτης (ΕΜΟΔ) όπως έχει μέχρι σήμερα. 

Η έντονη πολιτιστική δραστηριότητα του ΕΜΟΔ αρχίζει μετά το έτος 1975 με τη λειτουργία του Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης, παράρτημα της ΝΕΛΕ Γρεβενών και την ίδρυση μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων. Αργότερα (1984) εξέδωσε την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ” για να συνδέει τους Δεσκατιώτες της Διασποράς με την πατρίδα και να προβάλει τη Δεσκάτη και τη λαϊκή της παράδοση μέσα και έξω από την Ελλάδα.