ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

ΣΩΤΗΡΗ Χρυσούλα

Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνη εφημερίδας

ΚΟΓΙΟΥ Λαμπρινή

Ταμίας-Υπεύθυνη συνδρομών

ΤΖΗΜΟΥΛΑ Σταματία

Μέλος συντακτικής επιτροπής

ΚΟΓΙΟΣ Ζήσης