ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

ΣΩΤΗΡΗ Χρυσούλα

Αντιπρόεδρος

ΚΟΓΙΟΥ Λαμπρινή

Ταμίας

ΤΖΗΜΟΥΛΑ Σταματία

Γραμματέας & Υπεύθυνη χορευτικών τμημάτων & φορεσιών

ΣΠΑΝΟΥ Ελένη

(μέλος) Υπεύθυνη τμημάτων χορού και φορεσιών

ΧΗΤΑ Αικατερίνη

(μέλος) Υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΤΖΙΟΛΑΣ Ιωάννης

(μέλος) Υπεύθυνη πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΤΖΗΜΟΥΛΑ Ανδριάννα