ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Ο.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ

Ο σύλλογος μας, κατόπιν πρόσκλησης του συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης “Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ”, συμμετείχε στη βραδιά Γρεβενιωτών στα πλάισια της Κοζανίτικης αποκριάς.

Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση.