ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”

Παρακαλούμε όσους θέλουν να στείλουν κείμενα , ώστε να δημοσιευτούν στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”,   να τα αποστέλλουν μέχρι την 26η ημέρα  κάθε μήνα στην ηλεκτρονική διεύθυνση emodeskatis@gmail.com.  Αν αποσταλούν αργότερα θα δημοσιευτούν σε μεθεπόμενο φύλλο της εφημερίδας.

Το ΔΣ του ΕΜΟΔ